Paul van Dalfsen en Co de Gooyer op het sloopafval. De start van het eerste Mooi leven Huis in Bennekom.                                 (foto: Aleid Dernier van der Gon – Utrecht)

NabijNetwerk

Wij zijn in 2014 gestart met NabijNetwerk. We zijn vaders van dochters met een stofwisselingsziekte. We wilden en willen dat onze kinderen net zo kunnen leven als wijzelf.

Als vaders weten wij hoe belangrijk het is om als het over de toekomst van je kind elke vorm van risico uit te sluiten. Je zoekt tenslotte een oplossing die langer meegaat dan je zelf leeft. Daarom is ons belangrijkste uitgangspunt altijd toekomstbestendigheid. Als we starten met een oudergroep bijven we erbij tot en met het realiseren van het MOoi Leven Huis zelf. Door onze ervaring hebben we een uitgebreid netewerk om ons heen opgebouwd zodat we ook daadwerkelijk onze belofte kunnen waarmaken. Elke oudergroep stellen wij instaat om een eigen Mooi leven Huis te realiseren. Daarom ondersteunen we het vormen van de groep gezinnen. We coachen het proces dat zorgt voor een passende match tussen zorgaanbieder en ouders. En we faciliteren de uiteindelijke bouw en financiering van een eigen Mooi Leven Huis dat past bij de woonwens van de gezinnen.

Wij zullen er alles aan doen om ouders, ouders te laten blijven, in een omgeving die toekomstbestendig is. Zodat de bewoners de rust krijgen om te zichzelf te zijn.

Paul van Dalfsen

Verbinden hoort bij mij. Het verbinden speelt een belangrijke rol in mijn leven. De verbinding zoeken binnen je gezin maar ook met de wereld daarbuiten. Als vader van een gezin met vier kinderen, waarvan je twee oudste dochters een stofwisselingsziekte bleken te hebben, ben je dagelijks met de zorgen en het zorgen voor je kinderen bezig. Inmiddels al meer dan 25 jaar. Alle moeite die je samen moet doen om alles bij elkaar te houden, de hoofdbrekens die je hebt over hoe nu verder met die nare ziekte en de ervaring met de zorg als instrument, hebben mij laten zien dat er opnieuw een verbinding tot stand moet en kan komen: de verbinding tussen alle in de keten betrokken mensen. Mensen die met jou rond je kind in verbondenheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid functioneren. Dat alles voor een Mooi Leven voor je kind. Maar ook voor alle bijzondere gezinnen, hun kinderen met een beperking én de mensen die zorg verlenen of op een andere manier verbonden zijn.

Het leven van iemand met een beperking kan veel rijker worden. Daar kunnen we samen voor zorgen. Beginnen bij het gezin, snappen dat dat het construct is, waar blijvend aandacht voor moet zijn,  sterk moet worden en blijven. Dan het moment dat je kind niet meer thuis woont: er is dan een sterk team rondom je kind, je gezin. Alles staat of valt met verbinden, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Dat zorgt er voor dat leven en zorg samen Mooi Leven kunnen leveren, iedere dag weer. Het nieuwe WIJ. Dat kun je niet alleen, dat doe je samen.

Co de Gooyer

Onafhankelijkheid zit in mijn DNA. Zelfs mijn creativiteit is niet iets anders dan zoeken naar oorspronkelijkheid om mijn onafhankelijkheid te bevestigen. Mijn dochters hebben mij geleerd dat je met regie en controle in het leven kunt staan, zelfs als je elke dag meer afhankelijk wordt van alle mensen om je heen. Doordat wij zorgen voor rust, regelmaat, veiligheid en liefde ontstaat er een wereld die van hen is. Ook al zou ik die wereld nog een stuk groter willen maken, ze een wereld willen geven zoals ik die zelf zou wensen. Maar dat kan ik niet alleen.

Ik kan niet zorgen dat mijn dochters minder afhankelijk worden. Maar ik kan me wel inzetten voor hun recht op zelfbeschikking en voor het vergroten van hun weerbaarheid. Juist nu, in een wereld die zoveel beperkingen kent, heb ik daar behoefte aan. En ik hoop anderen daar in mee te nemen. Een ontdekkingsreis die inspirerend werkt en zichtbaar maakt dat Mooi Leven een persoonlijke keuze is die je samen met anderen invult.